Search form

San Lucas 4:38

38Jesús ipanni jiƚpe lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc'. I'hua'ma itsufai'ma lejut'ƚ Simón. Jiƚpe ƚi'maco Simón tunouya textafque, tepi'i ƚinu' juaiconapa. Ixa'hue'me Jesús titoc'iƚa' jiƚque ƚaca'no'.