Search form

San Lucas 5:14

14Jesús ixc'ai'i'ma, timi:

―Aimo'itola' lan xanuc' te ts'i'ic' li'ipo'. Nij naitsi mi'iya quixina'. To'huaƚa', tomujxoxi ƚa'ailli'. Moisés joupa icuxepa te ts'i'ic' mitsufcoyacu iƚniya pe lixaƚconapola' liƚcuana iƚe alepra, ima' totsufcotsi jouc'a. Toƚta'a aƚsim'monga' lihuejcoyi iƚe lataiqui'.