Search form

San Lucas 6:13

13Joupa epalc'opa ijoc'i'mola' ts'ilihuequi ticuaiyunca pe lopa'a. I'huijf'e'mola' imbamaj coquexi'. Iƚniya ecui'i'mola' lan apóstole. Liƚpuftine iƚniya: