Search form

San Lucas 7:27

27Al Paxi Liniƚingiya joupa ipalaicopa Juan ticuaihuo, ticua:

¡Aƚquimf'eƚa'! Cumme'ma ƚainepaluc.

Iƚque ti'huajme'mo', tuya'a'ma ima' tocuaihuo.

Tilanc'e'e'mo' lopene pe lof'huaya.