Search form

San Lucas 7:3

3Licuej'ma tixaƚ'menala' Jesús lafcualƚay umme'mola' hualca lan tsilaj xanuc' judío, iƚne noxpijpá lataiqui', tiyeƚe pe lopa'a Jesús. Tilecotsa, ticuaiyunni lejut'ƚ, tixaƚ'me'ma ƚimozo.