Search form

San Lucas 8:47

47Ƚaca'no' ixim'ma aimi'iya memiyacoxi. Iƚoc'huai'ma pe lopa'a Jesús, tixpaiqui tiyu licuerpo. Exc'onƚingai'ma li'mitsi' Jesús. Jiƚpe miquimf'eyi lan xanuc', uya'a'ma te quiƚafcopa, timi: “Aiquicoƚ'ma, aƚsaƚconapa laicuana”.