Search form

San Lucas 9:41

41Jesús italai'e'e'ma, ticua:

―¡Ay imanc'! Aimoƚ'huaiyijnyi ȽanDios, a'ij ƚijca loƚpicuejma'. Coƚa' aicapajncona'ma pe loƚmana'. ¿Te iya' ti'hua caxnet'ƚ'ma?

Timi cal xans:

―Aƚƚec'metsi ƚo'hua.