Search form

San Lucas 9:6

6Limbamaj coquexi' ts'ilihuequi ipalunca. I'huaf'coƚai'me iƚya' iƚya', tuya'ayi Lataiqui', iƚe loya'apa al c'a lixpic'epa ȽanDios. Jahuay ƚiƚeloƚya' ixaƚ'mentsola' lafcualƚay.