Search form

San Marcos 10:21

21Jesús ehuelojm'ma cal xans, etenƚcoco'ma lipicuejma', timi:

―Ƚinca, tipa'a lahue'epo'. To'huanƚa', tocujtsi jahuay ƚo'hueca. Al tomí lofmulijya tapi'itsola' pe lahue'epola'. Toƚta'a ti'i'ma co'huexi jipu'hua lema'a. Tijouƚa' tocuaicoconno pe laifpa'a, lihuej'ma.