Search form

San Marcos 10:40

40Iya' aimi'iya camiyacolhuo': “Aƚcutsingaita anuli al c'a camane, ƚocuena loxa camane”. Ailopa'a toƚta'a laimane. ȽanDios joupa ixpic'epa naiƚne nocutsoƚaiyacu jiƚpiya. Ma' iƚniya ticutsoƚaita.