Search form

San Marcos 11:11

11Jesús itsufai'ma liƚya' Jerusalén. I'hua'ma al cuecaj xoute'. Joupa if'acoƚaipa. Ehuelojm'mola' lan xanuc', te ts'i'ic' lo'epa jiƚpiya. Ipanni. Jouc'a limbamaj coquexi' ts'ilihuequi iye'me lane liƚya' Betania.