Search form

San Marcos 14:22

22Mitetsoyi Jesús epef'ma anuli ƚa'i, ix'najtsi'i'ma ȽanDios, ixquenuf'ma. Epi'i'mola' ts'ilihuequi, timila':

―Toƚteƚe. Iƚta'a aicuerpo.