Search form

San Marcos 14:36

36Timi:

―Abba, mai'Ailli', ima' jahuay nipajnya to'e'ma. Liƚonc'e'eƚa' iƚta'a laifteƚcopa. Ma caxa'huehuo' toƚta'a jouc'a camihuo': Ti'iƚa' lofxpic'epa ima', a'i latenƚcocopa iya'.