Search form

San Marcos 14:40

40Ipaiconanni icuaiyocontsi pe lomana' lam fantsi, ixingona'mola' tixmaiconayi. Tixinyi timufquemma liƚ'u'. Ticui quilehui. Aiquiƚsina' te cotalai'e'eyacu Jesús.