Search form

San Marcos 14:44

44Iƚque ƚocuya Jesús joupa u'ipola' te ts'i'ic' mimetsaicoyacu Jesús. Joupa imipola': “Cal xans ƚaiftuc'oya jiƚque toƚ'noƚƚe. Toƚƚecoƚe. Aiminuc'e'molhuo'.”