Search form

San Marcos 14:54

54Pedro i'huanc'e'ma aculi'. Itsufai'ma ƚipuna quejut'ƚ cal cuecaj ca'ailli'. Jiƚpe icutsingai'mola' lepaluc' cal cuecaj ca'ailli'. Jiƚpe ƚunga tifununc'eyoƚtsi anuli.