Search form

San Marcos 14:72

72Aiquicoƚ'ma, ija'acona'ma ƚangiti. Pedro i'nujuaitsi limipa Jesús: “Ai'a tija'a'ma oquemma ƚangiti, ima' tones'ma afanemma: Aicainimetsaijma Jesús.” Li'nujuaitsi iƚe lataiqui' Pedro ijoj'ma.