Search form

San Marcos 16:14

14Lijou'ma Jesús imuj'moxi pe lomana' limbamaj nuli ts'ilihuequi. Iƚniya titetsoyi. Itale'mola' iƚniya nonespá: “A'ij ƚinca iƚe loya'apa laƚpimaye. Aiquimaf'i' Jesús.” Ixim'mola' ata liƚpicuejma'.