Search form

San Marcos 16:7

7Imanc' tonƚenƚe, tolu'itsola' ts'ilihuequi Jesús, jouc'a Pedro, toƚmitsola': “Jesús ti'hua'ma Galilea. Toƚcuaitsa jiƚpiya toƚtalecufta ma to limipolhuo'.”