Search form

San Marcos 2:14

14Lijoupa limuc'iyalepa, ti'hua tuyaipa, ixim'ma anuli cal xans cuftine Leví, i'hua Alfeo. Iƚque Leví ticutsu petsi lo'najts'i'iyaleyompa. Jesús timi:

―Lihuejla'.

Leví itsahuenni, ihuej'ma Jesús.