Search form

San Marcos 2:19

19Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Ma mipa'a ƚamijcano ƚamaneya, ¿te tixnet'ƚ'me, aimitetsoyacu ts'iƚejmale? A'i. Anuli miƚmana' ƚamaneya, aimi'iya mixnet'ƚyacu.