Search form

San Marcos 2:22

22Aimoc'ej'miya al ts'e vino petsi lafanej ponta quixmi. Ja'ni to'etsi toƚta'a, al ponta quixmi tits'aƚquehuo, timinsco'ma al vino, timinsco'ma jouc'a al ponta quixmi. Al ts'e vino tic'ej'minni al ts'e ponta quixmi.