Search form

San Marcos 4:33

33Ma to iƚna'a ƚataiquí toƚta'a juaiconapa i'onƚico'ma lo'epa fa'a li'a ƚamats' ȽanDios cal Cuecaj Rey. Lo'huajcocoyacola' liƚpicuejma' toƚta'a timuc'ila' Jesús.