Search form

San Marcos 5:26

26Iteƚcopa juaiconapa. Axpela' lin'e'ehuale cafxi iteƚ'mipá. I'najtsepola' iƚniya, joupa ijou'nenapa li'hueca. Aiquixaƚma. Ti'hua titsípa licuana. Iƚque ƚaca'no' icuejpa lo'epa Jesús.