Search form

San Marcos 5:7

7Ija'a'ma ujfxi, timi:

―Jesús, ima' i'Hua cal Cuecaj ȽanDios Nopa'a lema'a, ¿te cocuaiyoco'ma? ¿Te ts'opic'a fa'a? Iya' cacuaj'mi'ma lipuftine ȽanDios, caxa'huehuo' aimaƚteƚ'mi'ma.