Search form

San Marcos 6:22

22Jiƚpiya lefoƚya itsufai'ma ƚi'hua caca'no' Herodías. Ixau'ma. Icuaitsi quiƚpic'a Herodes jouc'a lijoc'ipola', iƚne nocutshuoƚanna jiƚpiya. Cal rey timi ƚahuats': “Aƚsahue'eƚa' jale ts'opic'a, capi'i'mo'”.