Search form

San Marcos 6:24

24Ipanni ƚahuats'. I'hua'ma, icuaitsi pe lopa'a qui'máma', timi: “¿Te caifxahue'eya?” Qui'máma' timi: “Toxahue'etsi tepi'intso' ƚijuac Juan, tetoj'minƚe al cuecaj pime”.