Search form

San Marcos 6:26

26Cal rey ixhueƚconni juaiconapa. ¿Te co'eya? Aimi'iya micuanac'eya loxahue'epa ƚahuats'. Lan xanuc' nocutshuoƚanna jiƚpiya joupa icuejpá licuajpoxi.