Search form

San Marcos 6:30

30Ts'ilihuequi Jesús icuainanca pe lopa'a Jesús, efot'ƚecona'moƚtsi. Joupa iyehuo'me uya'a'huo'me Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios. U'i'me jahuay li'ehuo'me, jahuay limuc'iyalehuo'me.