Search form

San Marcos 6:55

55Ni petsi jiƚpe ƚamats' icuej'me lan xanuc': “Icuai'ma Jesús, pu'hua o ƚu'hua tipa'a”. Iyec'oƚaitsa tehueyi Jesús, iƚtaic' lilefcualƚay tunaf'coƚanna liƚpuxcuif'que.