Search form

San Marcos 6:6

6Ixim'mola' iƚne lipiƚya' xanuc' aiquiƚ'huaiyinge. Ixhueƚco'ma juaiconapa.

I'hua'ma ehuentsola' ƚaiquiƚeloƚya' anujnca. Jiƚpe imuc'itsola' lan xanuc'.