Search form

San Marcos 7:15

15Fa'a li'a ƚamats' tipa'a iƚe pe imanc' lolacui'ipa axujc'a. Iya' cacua a'i. Ja'ni anuli cal xans titeƚa', ti'nicoƚa' lico, tinuc'la', ailopa'a co'iya, aimixis'meyacoxi. Al xujc'a laipa'aya lipicuejma' cal xans, iƚe ƚinca tixis'me'ma.