Search form

San Marcos 7:19

19Iƚe loyaicopa lico, aimitsufaiya lipicuejma'. Ticuaispa licu'u, tijouƚa' tipanamma.

Minesqui toƚta'a Jesús ipalaicopa ƚotempa fa'a li'a ƚamats'. Ticua jahuay iƚe ac'a. Aimi'iya minesyacu: “Iƚe axujc'a, aimi'iya catec'oya”.