Search form

San Marcos 9:19

19Jesús italai'e'ma, ticua:

―Itsiya litine imanc' noƚmana' fa'a li'a ƚamats' aimoƚ'huaiyijnyi ȽanDios, olanajpoƚtsi. Iya' cacua, coƚa' aicapajncona'ma pe loƚmana'. ¿Te iya' ti'hua caxnet'ƚ'ma? Aƚƚec'metsi ƚo'hua.