Search form

San Marcos 9:23

23Jesús timi cal xans:

―¿Te caƚmicopa: “Ja'ni nipajnya”? Ja'ni ima' aƚ'huaiyijnla', ti'i'ma. Naiƚne laƚ'huaiyijmpa aƚsim'ma iya' nipajnya, aƚsim'ma jahuay ti'i'ma ca'e'ma.