Search form

San Marcos 9:28

28Lijou'ma litsuflai'me lajut'ƚ Jesús jouc'a ts'ilihuequi, mimana' quiƚtuca' iƚne icuis'e'me, timiyi:

―Illanc', ¿te caƚ'icoponga' aicalipa'e ƚonta'a?