Search form

San Marcos 9:43

43’Ja'ni lomane ti'e'ma lixcay, ¡tatejla' nulemma! Ja'ni tocuaitsi al muf petsi ƚunga aimipica, ¿te cof'ecoya oque' lomane'? Tama le'a anuli lomane, ja'ni ti'i'ma totsufaita petsi lopitine aimijouya, xonca al c'a toyaicota.