Search form

San Mateo 11:10

10Al Paxi Liniƚingiya joupa ipalaicopa Juan ticuaihuo. Ticua:

¡Aƚquimf'eƚa'! Cumme'ma ƚainepaluc.

Iƚque ti'huaj'me'mo', tuya'a'ma ima' tocuaihuo.

Tilanc'e'e'mo' lopene, pe lofmuyaicoya.