Search form

San Mateo 11:22

22Al Cuecaj Quitine Locuaicoya ȽanDios titeƚ'mi'mola' iƚne ƚiƚeloƚya' Tiro y Sidón jouc'a liƚxanuc', xonca titeƚ'mi'molhuo' imanc' miƚeloƚya' Corazín y Betsaida.