Search form

San Mateo 12:22

22Ilec'mentsa Jesús anuli cal xans ƚitsufaipa anuli ƚiponta'a Satanás. Ƚonta'a i'e'epa cal xans afo', jouc'a aimipalay. Jesús ixaƚ'mena'ma cal xans. Ipalaina'ma, ehuetsalena'ma.