Search form

San Mateo 12:4

4David itsufai'ma lejut'ƚ ȽanDios, itepa lam paxi ca'í ƚopa'a jiƚpe, epi'i'mola' ƚa'i liƚejmale, itepá jouc'a. Iƚque ƚa'i ma' i'huexi ȽanDios. Aimi'iya mitejnyacu. Ma le'a la'aillí notepá.