Search form

San Mateo 12:40

40Jonás icoƚ'ma afane quitine afane quipuqui' jiƚpe licu'u cal cueca' catu ƚinuc'ma. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aƚcoƚta afane quitine afane quipuqui' licu'u ƚamats'.