Search form

San Mateo 13:8

8’Hualca lam fanu' etojmoƚaitsa cal c'a camats'. Iƚne ƚinca ila'ma, itoj'mola', ipanni ƚixpa. Anuli ipammaitsi amaxnu, ocuena ipammaitsi afanej nuxans, ƚocuena ipammaitsi anuxans quimbama'.