Search form

San Mateo 14:15

15Joupa ummuhuita, ts'ilihuequi Jesús iƚoc'oƚai'me. Timiyi:

―Jifa'a ailopa'a quiƚya', ailopa'a cajut'ƚ. Joupa ummuhuita. Toxc'ai'itsola' lan xanuc'. Tomitsola' tiyenƚe ƚaiquiƚeloƚya', ti'natsa ƚotejacu.