Search form

San Mateo 16:23

23Jesús ipai'e'moxi, timi Pedro:

―¡To'huanƚa'! ¡Tanajxoxi fa'a! Ima' monta'a. Ima' opic'a aƚsnic'e'eta laipene. Ima' toxpic'e to mixpic'eyi lan xanuc'. Ituca' tixpic'e ȽanDios.