Search form

San Mateo 17:12

12Iya' camilhuo': Elías joupa icuai'ma. Iƚniya aiquilimetsaijma. Iteƚ'mipá, i'e'epá ma to ts'iƚpic'a. Ma toƚta'a to ts'iƚpic'a, aƚteƚ'mi'ma iya' jouc'a. Iya iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a.