Search form

San Mateo 17:2

2Licuaitsa jiƚpe ipaico'ma lixans Jesús. Iƚne ts'ilihuequi ixim'me li'a tunts'ifi to cal 'ora. Lipijahua' i'i'ma afujca, ti'onƚcospa to lipepalc'o' litine.