Search form

San Mateo 17:27

27Iya' i'Hua ȽanDios, iƚne aimi'iya maƚmiya: “To'najtseƚa' lejut'ƚ ȽanDios”, iƚe ejut'ƚ cai'Ailli'. Tama al ƚinca iƚe laifcuapa, itsiya camihuo': Aƚ'najtse'me. Ja'ni a'i ticua'me latets'ila'. To'huaƚa' al cuecaj quin'nuhua', tacajm'mitsi ƚomecuxa. Cal te'a catú tinuc'la' ƚacuxa, to'noƚƚa'. Tacuaf'etsi lico, taipa'atsi al tomí lopa'a jiƚpe lico ƚatu. Totaitsi, to'najtse'etsola' iƚe laƚsahue'emponga'.