Search form

San Mateo 18:16

16Ja'ni aimicueca, topo'noƚa', to'huaƚa', tahuetsola' anuli o oquexi' lapimaye. Tolecotsola' pe lopa'a ƚopima. Toƚta'a to'e'ma ma to loya'apa al Paxi Liniƚingiya, ticua: “Ticuicomma oquexi' afantsi lan xanuc' ticuejcota lotalai'ecoya anuli cal xans”.