Search form

San Mateo 19:17

17Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Ima', ¿te calicuis'ecopa te ts'i'ic' al c'a? Anuli ma le'a cal C'a, iƚque ȽanDios. Ja'ni totsufai'ma pe lofmepenufya al ts'e lopitine aimijouya, taihuejcoƚa' locuxepa ȽanDios.